Πασιθέη

Η Πασιθέη είναι μια πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, που φιλοξοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο (α) για την βελτίωση της επιστημονικής επικοινωνίας στη χώρα μας, (β) για τον εμπλουτισμό και την διάχυση του ελληνικού ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου και (γ) για την προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο προς όφελος της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.

International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications

This webpage publishes the  proceedings of the Project Track of the International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications 2019

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Academia

To ηλεκτρονικό περιοδικό ACADEMIA δημιουργήθηκε από το Δίκτυο "Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης". Είναι ένα διεθνές περιοδικό με κριτές που δημοσιεύει άρθρα και κριτικές βιβλίων από όλο το πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

DOAJ icon Scopus icon

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Review of Science, Mathematics and ICT Education

Το ηλεκτρονικό περιοδικό "Review of Science, Mathematics and ICT Education" αποτελεί μια συλλογική πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Διδακτικής των Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

DOAJ icon Copernicus icon HCERES icon

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair

Το Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair είναι Ανοικτής Πρόσβασης και ομότιμης κρίσης διεθνές περιοδικό δημοσιευμένο από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής της Προσχολικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Electra

Το ηλεκτρονικό περιοδικό Electra είναι μια περιοδική ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα που ιδρύθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Mediterranean Morphology Meeting

Τα πρακτικά των ετήσιων συναντήσεων Mediterranean Morphology Meetings (MMM).

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory

Τα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικών Θεωριών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Patras Working Papers in Linguistics

Το Patras Working Papers in Linguistics είναι μια διετής έκδοση του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

i-δαστα

Το ψηφιακό αρχείο της περιοδικής έκδοσης της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Αξιολογικά

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Αξιολογικά".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Δευκαλίων

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Δευκαλίων".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή